Så beräknas ditt maktvärde

 

Maktberäkningen sker genom att varje fråga i enkäten värderas och vägs var för sig. Varje svar på en fråga har ett givet värde på en poängskala från ett till tio där tio ger högst maktvärde. Värdet för ditt svar vägs med frågans vikt. Medelvärdet av alla vägda svar är ditt maktvärde.

Alla som mätt sin makt kan också ändra frågornas vikter. Detta påverkar också ditt maktvärde. Du kan själv välja att uppdatera ditt maktvärde genom att ändra dina svar i enkäten eller genom att uppdatera befintliga svar med de senaste vikterna.

 

Viktnings-processen i detalj

1. Först behandlas varje fråga var för sig. Låt oss ta frågan om vilket LAND du bor i som exempel. Varje land genererar ett värde utifrån UNDP:s Human Development Index. Sverige får här värdet 8.

2. Sedan beräknas medelvärdet av alla användares vikter för frågan LAND. Låt oss säga att det värdet är 6 av 10 vilket indikerar att användarna tycker att det är en ganska viktig fråga.

3. Nu vägs värdet av ditt svar (x) med vikten (y) med följande beräkning som genererar maktvärdet "m" för frågan.

x  *  y  = m

Roten ur poängen multipliceras med roten ur vikten. OBS! Denna algoritm genomfördes den 22 mars 2015. Den föregående versionen kan läsa längst ned på sidan.

4. Vi upprepar steg 1-3 för alla frågorna. Medelvärdet av värdet på dina viktade svar är ditt maktvärde.

 

ARKIV

Den första versionen av algoritmen i steg 3 som användes till och med den 22 mars 2015.

(x * ((y / 10) + 1)) * 0,6
eller enl. exemplet ovan:
(8 * ((6/10)+1)) * 0.6 = 7.68

Ekvationen innebär att både små och stora värden inte påverkas så mycket om parametervikten för gruppen är 5 samtidigt som det högsta sammanlagda värdet inte skall kunna överskrida 10.

Mät din makt!

OM MAKTVERKTYGET

INFO
NYHETER
VERSION
KONTAKT
FORUM
STATISTIK
BERÄKNING
MÄTA MAKT?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon